Obecné informace

Vážení pacienti,

vítáme Vás v Levitově centru následné péče v Hořicích a děkujeme za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste si zvolili péči našeho zdravotnického zařízení. Snahou celého našeho odborného týmu je poskytování profesionální, citlivé a ohleduplné dlouhodobé péče a respektování Vašich tělesných, duševních a sociálních potřeb. Věříme, že náš cíl je společný, totiž spokojený pacient a jeho rodina, proto Vás žádáme o pozitivní přístup k léčbě a spolupráci ohledně dodržování pravidel našeho centra - Vnitřního řádu. Prosíme, věnujte pozornost následujícím informacím.

 

Žádáme pacienty a jejich blízké o dodržování těchto doporučení: 

1. Při nástupu do Levitova centra následné péče:

V domluvený den přijetí se Vám bude věnovat lékař a sestra příslušného oddělení a proběhne administrativní příjem. Mějte proto prosím připraveny následující doklady a dokumenty:

- občanský průkaz

- kartičku zdravotní pojišťovny

- doporučení k přijetí od lékaře, který Vás odesílá

- lékařskou překladovou nebo propouštěcí zprávu z předchozí hospitalizace

- pokud máte, tak i veškeré výsledky a zprávy vážící se k Vašemu onemocnění  zdravotnímu stavu

- potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, pokud Vám bylo vystaveno

Po administrativním příjmu budete uloženi na lůžko Vašeho pokoje, představí se Vám ošetřující lékař, který Vás informuje o Vašem zdravotním stavu a léčebném plánu. Odpoví na Vaše otázky, stejně tak jako sestry na oddělení, neváhejte se tedy zeptat na cokoli, co souvisí s Vaším zdravotním stavem. Vhodný čas pro komunikaci je při lékařské vizitě, která probíhá denně v dopoledních hodinách.

2. Informovaný souhlas a ochrana osobních údajů:

Naším cílem je poskytování odborné péče na základě informovaného souhlasu pacienta, proto máte právo být řádně informován a poučen o veškerých vyšetřeních, zákrocích a procedurách, které jsou navržené lékařem. U některých invazivních zákroků je nedílnou součástí písemný informovaný souhlas pacienta s výkonem.

Samozřejmostí je dodržování pravidel mlčenlivosti a důvěrnosti ohledně Vašich osobních údajů a veškerých informací týkající se Vašeho zdravotního stavu. Zaručujeme ochranu všech údajů o Vaší osobě. Informace o Vašem zdravotním stavu podává jen ošetřující lékař a to osobám, které Vy při příjmu uvedete. Ve Vaší dokumentaci budou konkrétně vypsána jména osob, kterým mohou být podávány informace o Vás, kteří smějí nahlížet do Vaší dokumentace, event. si pořizovat výpisy a kopie. .....

3. Bezpečná identifikace pacienta:

Naše centrum se snaží o maximální zvyšování bezpečí pacientů a snižování rizik, proto je jedním z dalších kroků při příjmu přiložení identifikačního náramku na Vaše zápěstí. Náramek obsahuje Vaše údaje (jméno a rok narození), případně barevné rozlišení, které upozorňuje na zdravotní rizika (např. alergie). Náramek slouží k Vaší bezpečné identifikaci při podávání léků, vyšetření a pod.Tento náramek budete mít po celou dobu hospitalizace a bude odstraněn při ukončení Vašeho pobytu u nás.

4. Věci vhodné a potřebné k hospitalizaci:

Uvítáme, pokud si k hospitalizaci přinesete hygienické potřeby, které používáte (mýdlo, sprchový gel, šampón, froté žínky, ručníky, papírové kapesníky, hřeben, kartáček a patu na zuby, případně roztok na péči o zubní protézu, holící potřeby pro muže a další toaletní potřeby, na které jste zvyklí. Dále je vhodná domácí obuv/bačkory pro rehabilitaci. Při příjmu Vám také sestra nabídne možnost nechat si uložit Váš oděv a prádlo do šatny. Během pobytu můžete používat vlastní prádlo (pyžamo, župan), pokud je možné zajistit pravidelnou výměnu za čisté. Můžete pochopitelně využívat naše ústavní prádlo. Lůžkoviny jsou měněny pravidelně a dle podle potřeby pacientů.

Velmi důležité je vybavit se do nemocnice veškerými kompenzačními pomůckami, které používáte - brýle, naslouchátko, berle, francouzské hole atd.

5. Léky:

Během hospitalizace Vám předepisuje veškeré léky ošetřující lékař a podává je sestra. Během pobytu v nemocnici prosím neužívejte žádné vlastní léky, o kterých Váš ošetřující lékař neví. Pokud máte předepsány specifické léky na některá onemocnění, přineste si vlastní a odevzdejte je prosím sestře při příjmu. Lékař Vám je naordinuje a budou Vám podávány ve správných dávkách a časech.

6. Cennosti a finanční hotovost:

Doporučujeme cenné věci, jako šperky (prsteny, řetízky, náramky, hodinky) a větší finanční částky k hospitalizaci vůbec nenosit nebo je při příjmu svěřit příbuzným. Prosíme, abyste si nenechávali hotovost větší, než 100Kč. Při příjmu Vám přijímající sestra nabídne možnost úschovy cenných věcí a hotovosti, velmi doporučujeme této možnosti využít, za vše ostatní nemůže nemocnice jakkoli ručit a nést odpovědnost.

Naše pokladna Vám bude spravovat pouze úložky Vašeho důchodu ukládaného na depoziční účet v bance. Důchod bude vyplácen pouze na Vaši žádost, výhradně do Vašich rukou. Podrobnější informace o ukládání financí a vyplácení důchodu Vám podá sestra na oddělení.

Používání vlastního televizního nebo radiového přijímače je možné, a to po domluvě s primářem či ošetřujícím lékařem, kdy je tato dohoda o povolení elektického spotřebiče sepsána. V takovém případě, ale není v našich silách zabezpečit Váš majetek proti poškození, ztrátě či zcizení.

Není povoleno používání jakýchkoli věcí ohrožující život či zdraví, jako jsou zbraně nebo omamné látky. Během hospitalizace je zakázáno požívání alkoholických nápojů.

7. Dietní a stravovací pravidla:

Strava je podstatnou součástí léčby, proto Vás prosíme, abyste během hospitalizace dodržovali dietní doporučení Vašeho lékaře a vyhnuli se nevhodným jídlům. Návštěvy pacientů mohou vhodnost přinesených potravin zkonzultovat se sestrou oddělení. Přinesené potraviny označte prosím jménem pacienta a uložte do pacientské lednice. Ideální jsou potraviny s jasně vyznačeným datem spotřeby.

Každému našemu pacientovi se věnuje nutriční terapeut, který vyhodnotí jeho specifickou situaci a navrhuje nutriční plán, který je průběžně přehodnocován. Rovněž dbáme na dostatečný příjem tekutin u všech pacientů, jsou jim aktivně nabízeny po celý den. Pacienti, kteří mají problémy s dostatečným přijímáním stravy a základních živin, jsou podporováni nejčastěji tzv. sippingem, tedy tekutou výživou s optimálním poměrem nutričních hodnot.

Kouření je v areálu Městské nemocnice Hořice zakázáno, vyjma míst k tomu určených a zřetelně označených.

8. Návštěvy a propustky:

Podporujeme pravidelný a co nejméně omezený kontakt pacienta s jeho blízkými. Po dohodě s personálem oddělení je možné pacienty navštěvovat denně v době mezi 8 až 20 hodinou. Z provozních důvodů oddělení však jako optimální dobu návštěv doporučujeme čas mezi 14 a 19 hodinou. Prosíme návštěvy, aby svůj pobyt na oddělení vždy ohlásili sestře.

Propustky během hospitalizace (v řádu hodin až dnů) jsou u nás možné a běžně využívané. Vystavují se na žádost pacienta/rodiny po domluvě s ošetřujícím lékařem v souladu s předpisy zdravotních pojišťoven.

9. Péče o handicapované pacienty:

Zdravotničtí pracovníci Levitova centra následné péče se v rámci komunikace s pacienty se zdravotním postižením řídí doporučením Národní rady osob se zdravotním postižením (Desatero pro lepší komunikaci).

Prostřednictvím našeho sociálního pracovníka nabízíme informace, poradenství a vyhledání návazné služby dle charakteru postižení.

naši partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace