Obecné informace

Vážení pacienti,

vítáme Vás v Městské nemocnici v Hořicích a děkujeme za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste si zvolili péči našeho zdravotnického zařízení. Snahou celého našeho odborného týmu je poskytování profesionální, citlivé a ohleduplné dlouhodobé péče a respektování Vašich tělesných, duševních a sociálních potřeb. Věříme, že náš cíl je společný, totiž spokojený pacient a jeho rodina, proto Vás žádáme o pozitivní přístup k léčbě a spolupráci ohledně dodržování pravidel naší nemocnice - Vnitřního řádu.  Prosíme, věnujte pozornost následujícím informacím.

 

Žádáme pacienty a jejich blízké o dodržování těchto doporučení: 

1. Při nástupu do nemocnice:

V domluvený den přijetí se Vám bude věnovat lékař a sestra příslušného oddělení a proběhne administrativní příjem. Mějte proto prosím připraveny následující doklady a dokumenty:

- občanský průkaz

- kartičku zdravotní pojišťovny

- doporučení k přijetí od lékaře, který Vás odesílá

- lékařskou překladovou nebo propouštěcí zprávu z předchozí hospitalizace

- pokud máte, tak i veškeré výsledky a zprávy vážící se k Vašemu onemocnění  zdravotnímu stavu

- potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, pokud Vám bylo vystaveno

Po administrativním příjmu budete uloženi na lůžko Vašeho pokoje, představí se Vám ošetřující lékař, který Vás informuje o Vašem zdravotním stavu a léčebném plánu. Odpoví na Vaše otázky, stejně tak jako sestry na oddělení, neváhejte se tedy zeptat na cokoli, co souvisí s Vaším zdravotním stavem. Vhodný čas pro komunikaci je při lékařské vizitě, která probíhá denně v dopoledních hodinách.

2. Informovaný souhlas a ochrana osobních údajů:

Naším cílem je poskytování odborné péče na základě informovaného souhlasu pacienta, proto máte právo být řádně informován a poučen o veškerých vyšetřeních, zákrocích a procedurách, které jsou navržené lékařem. U některých invazivních zákroků je nedílnou součástí písemný informovaný souhlas pacienta s výkonem.

Samozřejmostí je dodržování pravidel mlčenlivosti a důvěrnosti ohledně Vašich osobních údajů a veškerých informací týkající se Vašeho zdravotního stavu. Zaručujeme ochranu všech údajů o Vaší osobě. Informace o Vašem zdravotním stavu podává jen ošetřující lékař a to osobám, které Vy při příjmu uvedete. Ve Vaší dokumentaci budou konkrétně vypsána jména osob, kterým mohou být podávány informace o Vás, kteří smějí nahlížet do Vaší dokumentace, event. si pořizovat výpisy a kopie. .....

3. Bezpečná identifikace pacienta:

Naše nemocnice se snaží o maximální zvyšování bezpečí pacientů a snižování rizik, proto je jedním z dalších kroků při příjmu přiložení identifikačního náramku na Vaše zápěstí. Náramek obsahuje Vaše údaje (jméno a rok narození), případně barevné rozlišení, které upozorňuje na zdravotní rizika (např. alergie). Náramek slouží k Vaší bezpečné identifikaci při podávání léků, vyšetření a pod.Tento náramek budete mít po celou dobu hospitalizace a bude odstraněn při ukončení Vašeho pobytu u nás.

4. Věci vhodné a potřebné k hospitalizaci:

Uvítáme, pokud si k hospitalizaci přinesete hygienické potřeby, které používáte (mýdlo, sprchový gel, šampón, froté žínky, ručníky, papírové kapesníky, hřeben, kartáček a patu na zuby, případně roztok na péči o zubní protézu, holící potřeby pro muže a další toaletní potřeby, na které jste zvyklí. Dále je vhodná domácí obuv/bačkory pro rehabilitaci. Při příjmu Vám také sestra nabídne možnost nechat si uložit Váš oděv a prádlo do šatny. Během pobytu můžete používat vlastní prádlo (pyžamo, župan), pokud je možné zajistit pravidelnou výměnu za čisté. Můžete pochopitelně využívat naše ústavní prádlo. Lůžkoviny jsou měněny pravidelně a dle podle potřeby pacientů.

Velmi důležité je vybavit se do nemocnice veškerými kompenzačními pomůckami, které používáte - brýle, naslouchátko, berle, francouzské hole atd.

5. Léky:

Během hospitalizace Vám předepisuje veškeré léky ošetřující lékař a podává je sestra. Během pobytu v nemocnici prosím neužívejte žádné vlastní léky, o kterých Váš ošetřující lékař neví. Pokud máte předepsány specifické léky na některá onemocnění, přineste si vlastní a odevzdejte je prosím sestře při příjmu. Lékař Vám je naordinuje a budou Vám podávány ve správných dávkách a časech.

6. Cennosti a finanční hotovost:

Doporučujeme cenné věci, jako šperky (prsteny, řetízky, náramky, hodinky) a větší finanční částky k hospitalizaci vůbec nenosit nebo je při příjmu svěřit příbuzným. Prosíme, abyste si nenechávali hotovost větší, než 100Kč. Při příjmu Vám přijímající sestra nabídne možnost úschovy cenných věcí a hotovosti, velmi doporučujeme této možnosti využít, za vše ostatní nemůže nemocnice jakkoli ručit a nést odpovědnost.

Nemocniční pokladna Vám bude spravovat pouze úložky Vašeho důchodu ukládaného na depoziční účet v bance. Důchod bude vyplácen pouze na Vaši žádost, výhradně do Vašich rukou. Podrobnější informace o ukládání financí a vyplácení důchodu Vám podá sestra na oddělení.

Používání vlastního televizního nebo radiového přijímače je možné, a to po domluvě s primářem LDN či ošetřujícím lékařem, kdy je tato dohoda o povolení elektického spotřebiče sepsána. V takovém případě, ale není v našich silách zabezpečit Váš majetek proti poškození, ztrátě či zcizení.

V nemocnici není povoleno používání jakýchkoli věcí ohrožující život či zdraví, jako jsou zbraně nebo omamné látky. Během hospitalizace je zakázáno požívání alkoholických nápojů.

7. Dietní a stravovací pravidla:

Strava je podstatnou součástí léčby, proto Vás prosíme, abyste během hospitalizace dodržovali dietní doporučení Vašeho lékaře a vyhnuli se nevhodným jídlům. Návštěvy pacientů mohou vhodnost přinesených potravin zkonzultovat se sestrou oddělení. Přinesené potraviny označte prosím jménem pacienta a uložte do pacientské lednice. Ideální jsou potraviny s jasně vyznačeným datem spotřeby.

Každému našemu pacientovi se věnuje nutriční terapeut, který vyhodnotí jeho specifickou situaci a navrhuje nutriční plán, který je průběžně přehodnocován. Rovněž dbáme na dostatečný příjem tekutin u všech pacientů, jsou jim aktivně nabízeny po celý den. Pacienti, kteří mají problémy s dostatečným přijímáním stravy a základních živin, jsou podporováni nejčastěji tzv. sippingem, tedy tekutou výživou s optimálním poměrem nutričních hodnot.

Kouření je v areálu Městské nemocnice Hořice zakázáno, vyjma míst k tomu určených a zřetelně označených.

8. Návštěvy a propustky:

Podporujeme pravidelný a co nejméně omezený kontakt pacienta s jeho blízkými. Po dohodě s personálem oddělení je možné pacienty navštěvovat denně v době mezi 8 až 20 hodinou. Z provozních důvodů oddělení však jako optimální dobu návštěv doporučujeme čas mezi 14 a 19 hodinou. Prosíme návštěvy, aby svůj pobyt na oddělení vždy ohlásili sestře.

Propustky během hospitalizace (v řádu hodin až dnů) jsou u nás možné a běžně využívané. Vystavují se na žádost pacienta/rodiny po domluvě s ošetřujícím lékařem v souladu s předpisy zdravotních pojišťoven.

9. Péče o handicapované pacienty:

Zdravotničtí pracovníci MěN Hořice se v rámci komunikace s pacienty se zdravotním postižením řídí doporučením Národní rady osob se zdravotním postižením (Desatero pro lepší komunikaci).

Prostřednictvím našeho sociálního pracovníka nabízíme informace, poradenství a vyhledání návazné služby dle charakteru postižení.

naši partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace