Rehabilitace a fyzioterapie

Rehabilitace a fyzioterapie

Rehabilitace je na lůžkách následné péče poskytována denně na všech třech stanicích. O rehabilitační péči se starají na každé stanici 2 členové rehabilitačního týmu. Provádí se zejména dechová gymnastika, aktivní i pasivní cvičení na lůžku s využitím pomůcek (overbally, therabandy, malé činky, ježky, míčky apod.), nácvik chůze s kompenzačními pomůckami (chodítko, rolátor, francouzské hole) a nácvik soběstačnosti. Externě zajišťujeme i péči logopedickou a ergoterapeutickou. Pro imobilní pacienty využíváme speciální motomedy do lůžka a stavěcí zvedák Encore, pro zdatnější pacienty máme k dispozici stabilizační plošinu, rotopedy a balanční plochy. K fyzikální terapii používáme elektroléčebný přístroj Intelect Advanced, který poskytuje širokou nabídku elektroléčebných proudů včetně ultrazvuku, dále magnetoterapii, lavatherm, biolampu a solux. Našim pacientům bezplatně zapůjčujeme mechanické vozíky nebo chodítka po dobu hospitalizace. Při propuštění pacientů do domácího prostředí či ústavů máme možnost vystavit poukaz na vhodnou ortopedickou pomůcku

 

Fyzioterapeuté nejčastěji poskytují:
 • kineziologické vyšetření
 • individuální a skupinová cvičení
 • dechovou gymnastiku, aktivní i pasivní cvičení na lůžku s využitím pomůcek (overbally, therabandy, malé činky, ježky, míčky apod.),
 • vertikalizaci, polohovaní
 • nácvik chůze s kompenzačními pomůckami (chodítko, rolátor, francouzské hole) 
 • nácvik používání protetických pomůcek a správného stereotypu chůze v protéze
 • nácviku soběstačnosti a denních činností
 • cvičení na přístrojích (Moto-Med., Motodlaha na DKK a HKK)
 • měkké a mobilizační techniky,
 • terapeutické metody (PNF,  Bazální stimulace®, Mulligan, Dorn,  Kinesiology Taping)
 • fyzikální léčbu (Biolampa, Proudy, Magnetoterapie, Ultrazvuk, Teplý obklad)
 • manuální lymfodrenáže,
 • instruktáže pacientů a rodinných příslušníků.

naše tělocvična předevšm slouží k: 

 • individuálnímu cvičení
 • cvičení na nestabilních plošinách
 • cvičení na míči (Overball)
 • cvičení pomocí elektrického zvedáku ENCORE
 • cvičení u žebřin
 • cvičení s pomůckami (tyč, činky)
 • cvičení před zrcadlem

 

 

MUDr. Irena Bartoníčková

vedoucí RHB lékařka

Kamila Andrejsová, DiS.

vedoucí fyzioterapeutka

 

naši partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace