Průběh přijetí a péče

Pacient přichází do Levitova centra následné péče na základě doporučení ošetřujícího lékaře v nemocnici, kde leží, nebo jeho praktického lékaře. 

V den přijetí je vyšetřen příjmovým lékařem a je stanoven plán následné péče – ošetřovatelský, léčebný a rehabilitační. Pacient je po celou dobu pod dohledem ošetřujícího zdravotnického personálu s 24 hodinovou přítomností lékaře.

Denně probíhá vizita ošetřujícím lékařem, 1x týdně probíhá velká vizita vedená primářem nebo náměstkem léčebně preventivní péče. Při vizitě je hodnocen nastavený plán péče o pacienta, který se může aktualizovat, případně doplnit o další zákroky či vyšetření.

Každý pracovní den probíhá rehabilitační cvičení – individuální cvičení s pacientem a skupinové cvičení v rámci léčebného plánu s ohledem na zdravotní stav pacienta.

V případě nutnosti akutního vyšetření při změně zdravotního stavu pacienta nebo plánového vyšetření jej odesíláme na specializovaná pracoviště do Fakultní nemocnice Hradec Králové nebo nemocnice Jičín. 

V případě zlepšení zdravotního stavu pacienta, zastabilizování jeho chronického onemocnění nebo na přání pacienta či rodiny po domluvě odesíláme pacienta domů či do dalšího následného sociálního prostředí.


Pobyt pacienta v léčebně dlouhodobě nemocných je hrazen z prostředků všeobecného zdravotního pojištění. Délka pobytu konkrétního pacienta je dána aktuálním vývojem jeho zdravotního stavu. Pobyt na lůžku následné péče může být v řádu dnů, ale častěji týdnů či měsíců. Revizní lékaři některých zdravotních pojišťoven požadují zprávu o zdravotním stavu pacientů, kteří jsou na lůžku déle, než tři měsíce.

Aby péče u nás byla komplexní, je nezbytné, aby zdravotní problematika korespondovala se sociálním kontextem pacienta. Pacienti, jejich rodiny či blízcí mají  od prvního dne hospitalizace k dispozici služby naší sociální pracovnice. Již v počátku hospitalizace je vhodné zmapovat sociální situaci pacienta, jeho zázemí a možnosti do budoucna.

V den plánovaného propuštění z našeho zařízení, pokud rodina nemůže zajistit odvoz nebo to zdravotní stav pacienta neumožňuje, je odvoz pacienta zajištěn zdravotní dopravní službou.

Při propuštění od nás je pacient vybaven závěrečnou propouštěcí zprávou a léky na 3 dny a případně kontakty na následné služby (ambulantní specialisté, fyzioterapie, domácí ošetřovatelská péče, pečovatelská služba, sociální služby atp.).

Opětovné přijetí do našeho zařízení je možné pouze z indikace ošetřujících lékařů (specialistů, praktického lékaře) v rámci naší volné lůžkové kapacity.

naši partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace