Průběh přijetí a péče

Pacient přichází do Levitova centra následné péče na základě doporučení ošetřujícího lékaře v nemocnici, kde leží, nebo jeho praktického lékaře. 

V den přijetí je vyšetřen příjmovým lékařem a je stanoven plán následné péče – ošetřovatelský, léčebný a rehabilitační. Pacient je po celou dobu pod dohledem ošetřujícího zdravotnického personálu s 24 hodinovou přítomností lékaře.

Denně probíhá vizita ošetřujícím lékařem, 1x týdně probíhá velká vizita vedená primářem nebo náměstkem léčebně preventivní péče. Při vizitě je hodnocen nastavený plán péče o pacienta, který se může aktualizovat, případně doplnit o další zákroky či vyšetření.

Každý pracovní den probíhá rehabilitační cvičení – individuální cvičení s pacientem a skupinové cvičení v rámci léčebného plánu s ohledem na zdravotní stav pacienta.

V případě nutnosti akutního vyšetření při změně zdravotního stavu pacienta nebo plánového vyšetření jej odesíláme na specializovaná pracoviště do Fakultní nemocnice Hradec Králové nebo Oblastní nemocnice Jičín. 

V případě zlepšení zdravotního stavu pacienta, zastabilizování jeho chronického onemocnění nebo na přání pacienta či rodiny po domluvě odesíláme pacienta domů či do dalšího následného sociálního prostředí.


Pobyt pacienta na lůžkách následné péče je hrazen z prostředků všeobecného zdravotního pojištění. Délka pobytu konkrétního pacienta je dána aktuálním vývojem jeho zdravotního stavu. Pobyt na lůžku následné péče může být v řádu dnů, ale častěji týdnů či měsíců. Revizní lékaři některých zdravotních pojišťoven požadují zprávu o zdravotním stavu pacientů, kteří jsou na lůžku déle, než tři měsíce.

Aby péče u nás byla komplexní, je nezbytné, aby zdravotní problematika korespondovala se sociálním kontextem pacienta. Pacienti, jejich rodiny či blízcí mají  od prvního dne hospitalizace k dispozici služby naší sociální pracovnice. Již v počátku hospitalizace je vhodné zmapovat sociální situaci pacienta, jeho zázemí a možnosti do budoucna.

V den plánovaného propuštění z našeho zařízení, pokud rodina nemůže zajistit odvoz nebo to zdravotní stav pacienta neumožňuje, je odvoz pacienta zajištěn zdravotní dopravní službou.

Při propuštění od nás je pacient vybaven závěrečnou propouštěcí zprávou a léky na 3 dny a případně kontakty na následné služby (ambulantní specialisté, fyzioterapie, domácí ošetřovatelská péče, pečovatelská služba, sociální služby atp.).

Opětovné přijetí do našeho zařízení je možné pouze z indikace ošetřujících lékařů (specialistů, praktického lékaře) v rámci naší volné lůžkové kapacity.

naši partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace