Propuštění z lůžek následné péče

Vaše propuštění ze zdravotních lůžek nemocnice je naším společným úspěchem

Pokud pominou zdravotní důvody k Vaší hospitalizaci je naše zařízení z hlediska platné legislativy a smluv se zdravotními pojišťovnami povinno ukončit vykazování a vyúčtování hrazených služeb ze zdravotního pojištění tzn. že zdravotní pojišťovna dále Váš pobyt na zdravotní lůžku neplatí.

Skončí-li jednoznačně zdravotní důvody k hospitalizaci pacienta a není z objektivních důvodů, popř. ani technicky možné ho propustit, je možné potřebný rozsah odůvodněné indikované a řádně dokumentované zdravotní péče u osoby, která ze sociálních důvodů vyžaduje péči sociálního charakteru, poskytovat tuto péči dlouhodobě nebo přerušovaně na sociálním lůžku.

Mezi úkony v režimu zvláštní ambulantní péče patří činnosti související s pomocí při běžných úkonech o vlastní osobu např. krmení, hydratace, pomoc při hygieně, běžné podávání chronicky zavedených léků, pomoc při krmení a zajištění stravy, aktivizační činnosti, nácvik soběstačnosti apod., všechny tyto úkony patří v tomto režimu mezi tzv. sociální služby, byť zajišťované zdravotníky. Tyto sociální služby jsou hrazeny pacientem a z dotací na poskytování sociálních služeb, ne z prostředků zdravotního pojištění. Naše zařízení poskytuje tyto služby na devíti lůžkách, která jsou částečně dotována Městem Hořice a z dotací od MPSV.

Pro řešení sociální situace propouštěných pacientů ze zdravotních lůžek nemocnice poskytujeme zdarma poradenskou službu sociálního pracovníka.

Kontakt:

Bc. Štěpánka Nosková

tel. 493 586 323 / 778 439 395
socialnipracovnice@nphorice.cz.

 

 

 

 

naši partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace