Léčba

Léčba

Mezi pacienty převažují nemocní se závažným postižením po centrálních mozkových příhodách, stavy pokročilé povšechné aterosklerosy a senilní demence. Velmi pěkné úspěchy zaznamenala naše nemocnice na poli následné rehabilitační péče u pacientů po úrazech a traumatologických operacích. Toto bylo velmi dobře hodnoceno pracovníky z odesílajících pracovišť a vedlo ke zvýšení prestiže Levitova centra následné péče v Hořicích. Nemocní jsou nadále odesíláni převážně ze dvou stěžejních pracovišť. Prakticky rovným dílem se podílejí jednak různá klinická pracoviště Fakultní nemocnice v Hradci Králové, jednak korespondující oddělení Oblastní nemocnice v Jičíně. Jen menší část pacientů je přijímána na žádost a doporučení praktických lékařů, popřípadě z jiných zdravotnických zařízení. Pro přijímání pacientů neexistují žádná rajonní omezení a jen velmi malá omezení diagnostická. Nový kolektiv lékařů s rozšířeným odborným působením umožňuje přijímat prakticky všechny nemocné indikované k následné péči, pokud nevyžadují arteficiální plicní ventilaci. 

Z vysokého počtu propuštěných nemocných je patrné, že převážná část pacientů je propouštěna zpět do domácího prostřední. Nemalý počet klientů se také podařilo umístit v Domovech seniorů, popřípadě v Ústavech sociální péče.

Levitovo centrum následné péče nadále disponuje velmi dobrým potenciálem zkušených zdravotnických pracovníků – lékařů, sester, ošetřovatelek, sanitářů a pomocnic. Vedení  klade maximální důraz na naprostou profesionalitu všech pracovníků na jejich kontinuální vzdělávání a odborný růst.

 

naši partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace