Kvalita a bezpečí

Rada kvality
Rada kvality je poradním orgánem ředitele. Pravidelně se schází a přehodnocuje kvalitu a bezpečnost všech poskytovaných služeb. Hodnotí všechny indikátory kvality, sleduje hodnocení ze všech interních auditů a jejich vliv na praxi.
Další rozvoj v oblasti řízení kvality je zaměřen na udržování a rozvoj stávajících systémů kvality. Cílem procesního řízení kvality poskytovaných služeb je dokumentace, kontrola, hodnocení a zlepšování činnosti v celé MěN Hořice.

 

Indikátory kvality v naší nemocnici:

  • Nežádoucí události u hospitalizovaných pacientů
  • Stížnosti a pochvaly pacientů či blízkých
  • Nemocniční nákazy
  • Výskyt infekcí Clostridium difficile
  • Pracovní úrazy zaměstnanců
  • Úspěšnost v externím hodnocení kvality laboratoře
  • Doba odezvy laboratoře

 


Pomocí indikátorů kvality sledujeme výskyt definovaných událostí, které vypovídají o kvalitě procesů a výsledků poskytované péče v naší nemocnici.
Cílem sledování indikátorů kvality a následných opatření vyvozených z výsledků sledování je prevence opakování chyb, snížení rizik a zvýšení efektivity a kvality sledovaných procesů. Indikátory kvality jsou stanoveny s ohledem na strategické cíle a priority MěN Hořice.

Odpovědnost za neustálé zvyšování kvality je nedílnou součástí pracovních povinností všech vedoucích pracovníků i každého zaměstnance a bezpečná a kvalitní péče je součástí naší každodenní práce. Profesionální, bezpečnou, kvalitní a komplexní péči poskytujeme každému pacientovi na základě standardizovaných procesů a postupů.

Velký důraz je kladen na stanovení a eliminaci rizik ve všech oblastech činnosti MěN, aktivní přístup k řízení těchto rizik a to jak v oblasti kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a péče o zaměstnance, tak v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti ochrany zdraví při práci a v nemalé míře bezpečnosti informací.

 

Interní audity
V rámci MěN Hořice probíhají pravidelné vnitřní audity, které zjišťují v běžné praxi dodržování nastavených postupů a systémů. Interní audity probíhají dle ročních plánů, s předem stanovenými kontrolními kritérií. Všechny interní audity jsou dokumentovány. Na základě zjištěných nedostatků jsou nastavena a do praxe uvedena nápravná opatření. Naši auditoři jsou k této činnosti vyškoleni a dále si své zkušenosti předávají navzájem.

Externí hodnocení kvality

Naše nemocnice je doposud držitelem dvou certifikátů úspěšného externího hodnocení kvality a bezpečí (tzv. akreditace). V roce 2011 proběhlo hodnocení Spojenou akreditační komisí o.p.s. (SAK), v roce 2015 Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. V současné době se připravujeme na třetí externí hodnocení v roce 2018.

naši partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace