Kvalita a bezpečí

Vedení centra
Vedení Levitova centra následné péče se pravidelně se schází a přehodnocuje kvalitu a bezpečnost všech poskytovaných služeb. Hodnotí všechny indikátory kvality, sleduje hodnocení ze všech interních auditů a jejich vliv na praxi.
Další rozvoj v oblasti řízení kvality je zaměřen na udržování a rozvoj stávajících systémů kvality. Cílem procesního řízení kvality poskytovaných služeb je dokumentace, kontrola, hodnocení a zlepšování činnosti v celém zařízení.

Indikátory kvality

Indikátor kvality je kvantitativní údaj o kvalitě poskytované péče, který nabízí srovnání v čase a mezi jednotlivými zúčastněnými odděleními nebo je zpracován v časové ose na určeném oddělení. Je ukazatelem úspěšnosti zlepšování kvality poskytované péče.

Indikátory kvality sledované v celém Levitově centru následné péče:

1.    Počet nežádoucích událostí

2.    Počet pádů

3.    Sledování dekubitů

4.    Počet oprávněných stížností

5.    Spokojenost zaměstnanců

6.    Spokojenost hospitalizovaných pacientů

7.    Spokojenost ambulantních pacientů

8.    Sledování nozokomiálních nákaz

9.    Počet pracovních úrazů


Pomocí indikátorů kvality sledujeme výskyt definovaných událostí, které vypovídají o kvalitě procesů a výsledků poskytované péče v naší nemocnici.
Cílem sledování indikátorů kvality a následných opatření vyvozených z výsledků sledování je prevence opakování chyb, snížení rizik a zvýšení efektivity a kvality sledovaných procesů. Indikátory kvality jsou stanoveny s ohledem na strategické cíle a priority Levitova centra následné péče.

Program zvyšování kvality

Prosazujeme kontinuální zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb. Zavádíme do praxe nové léčebné, terapeutické a ošetřovatelské postupy.

Naplňujeme požadavky akreditačních standardů, ve zdravotnické laboratoři požadavky ISO normy. Prostřednictvím bezpečnostních cílů zajišťujeme bezpečné prostředí pro poskytování zdravotních služeb. Posilujeme komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými pracovišti.

Bezpečnostní cíle:

1.    Bezpečná identifikace pacientů

2.    Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizika

3.    Prevence záměny pacienta, výkonu a strany

4.    Prevence pádu

5.    Zavedení optimální hygieny rukou při poskytování zdravotní péče

6.    Bezpečná komunikace

7.    Bezpečné předávání pacientů

8.    Prevence vzniku proleženin/dekubitů u hospitalizovaných pacientů

 

 

 

naši partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace