Směrnice EU o whistleblowingu

Prohlášení o plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice EU o whistleblowingu.

Informace v souladu s § 9 odst. 2 zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též „zákon“).

Ochrana oznamovatelů je v Levitově centru následné péče Hořice, p.o. zavedena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1973 ze dne 23.října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice).

 Na základě Směrnice  byl zřízen vnitřní oznamovací systém VOS, prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznamovatelem může být fyzická osoba, která informace o protiprávním jednání získala při výkonu práce pro Levitovo centrum NP nebo při výkonu jiných činností, které s touto prací souvisejí. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodné skutečnosti. Oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé. Oprávněný oznamovatel má právo na ochranu.

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedlo Levitovo centrum NP  vnitřní oznamovací systém VOS k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se vztahuje citovaný právní předpis. Současně s tím je určena tzv.  Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury Levitova centra NP.

 

Identifikační údaje Příslušné osoby:

Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.

oznamfosy@gmail.com

+420 605 754 793

 

Jabloňová 2060, 347 01 Tachov

DS: z9n4nqb
Lze komunikovat i přes SKYPE nebo WhatsApp

 

Vedlejší příslušná osoba pro případy zastupitelnosti je:

JUDr. Jan Šťastný, MPA

bytem: Provoz 20, Dobruška 518 01

tel.: + 420 777 418 512

DS: nz26v8e

 

K příjmu oznámení je užíván program FOSY (Férový oznamovací systém), který je zcela bezpečný jak pro oznamovatele, tak i jiné zúčastněné osoby a principiálně vede k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení.

Základní informace o FOSY a návod k použití je uveden ZDE.

Oznamovací systém Ministerstva spravedlonosti

V případě, že se oznamovatel rozhodne své oznámení řešit mimo zřízený vnitřní oznamovací systém Levitova centra NP, lze jej podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, který je dostupný na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).

 

 

Chci podat oznámení přes FOSY

 

naši partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace