Zdravotně sociální pracovník

 

Zdravotně sociální pracovník
Bc. Štěpánka Nosková
tel. 493 586 323 / 778 439 395
socialnipracovnice@nphorice.cz

 

Zdravotně sociální pracovník 

Mgr. Nikola Kněžourková

tel. 493 586 323 / 778 439 395
socialnipracovnice@nphorice.cz

 

Levitovo centrum následné péče mimo jiné poskytuje i služby zdravotně sociálního pracovníka .
Mezi jeho kompetence patří zejména:

  • provádět sociální prevenci, včetně depistážní činnosti hospitalizovaných pacientů, zaměřenou na cílené a včasné vyhledávání jedinců, kteří se v důsledku své nemoci nebo nemoci blízkých osob mohou ocitnout nebo se již ocitli v nepříznivé sociální situaci,
  • provádět sociální šetření u pacientů a posuzovat životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, podle potřeby objektivizovat rozbor sociální situace návštěvní službou v rodinách, na základě spolupráce s orgány veřejné správy, popřípadě dalšími subjekty a o zjištěných skutečnostech zpracovávat zprávu o posouzení životní situace pacienta,
  • sestavovat plán psychosociální intervence do životní situace pacienta, včetně rozsahu, druhu a potřeby sociálních opatření, ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky tato opatření realizovat,
  • zajišťovat sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům,
  • účastnit se integrace pacientů, kteří takovou pomoc potřebují v důsledku chybějících fyzických, psychických nebo sociálních schopností, narušených sociálních vztahů nebo jiných překážek do společenského prostředí; k aktivní účasti na této integraci získávat pacienty a jejich sociální okolí,
  • v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přípravě a organizaci rekondičních pobytů, vykonávat činnosti při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb,
  • v případě úmrtí pacientů provádět odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťovat záležitosti spojené s úmrtím,
  • vyhotovovat potvrzení pro sociální služby úřadů i pro potřeby rodin pacienta.

naši partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace